Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

 • TEMBO d.o.o. Gornji Stupnik, Dragutina Novaka 1d – lastnik te spletne strani (v nadaljnjem besedilu: TEMBO d.o.o.)
 • Uporabnik – vsaka oseba, ki uporablja te spletne strani
 • tembo.hr - spletna stran, ki svojim obiskovalcem ponuja možnost uporabe različnih objektov in storitev v skladu s pogoji, določenimi tukaj. (v nadaljevanju " TEMBO spletna stran" ali "ta spletna stran")
 1. Spletna stran TEMBO je brezplačna za uporabo vseh uporabnikov interneta.
 1. TEMBO d.o.o. kot lastnik teh spletnih strani si pridržuje pravico, da občasno ne bo dostopen uporabnikom zaradi različnih tehničnih težav, ki so lahko zunaj nadzora osebja in predstavnikov
 1. TEMBO d.o.o. kot lastnik teh spletnih strani si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.
 1. Uporaba spletne strani TEMBO pomeni sprejetje teh pogojev uporabe.

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

Ta pogodba je sklenjena med TEMBO d.o.o. in vsako fizično ali pravno osebo, podjetje, združenje, agencijo, družbo ali tretjo osebo, ki dostopa do uporabe teh spletnih strani (v nadaljnjem besedilu "uporabnik" ali "vi"). Z uporabo te strani se samodejno strinjate z naslednjimi pogoji uporabe (v nadaljevanju "Pogoji uporabe"). Če se ne strinjate z naslednjimi pogoji uporabe, ne uporabljajte naše strani. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo, dodamo ali odstranimo dele ali celotne pogoje uporabe. Zato občasno preverite te pogoje.

Pri uporabi teh spletnih strani ste odgovorni za zagotavljanje, da so informacije, ki jih posredujete, popolne, resnične in točne. TEMBO d.o.o. stori vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti zasebnost vaših osebnih podatkov v smislu zakona o varstvu osebnih podatkov in jih bomo uporabili le za nakup izdelka na tej spletni strani. Z uporabo teh spletnih strani se strinjate, da bodo informacije, ki jih pošljete, na voljo vsem, ki jih zanimajo, v skladu s temi pogoji in pogoji uporabe. Uporabnik se strinja, da njegov elektronski naslov TEMBO d.o.o. uporablja za namene predložitve računa za uporabo storitev nakupa na teh spletnih straneh, pa tudi za pošiljanje drugih vrst obvestil.

POGOJI ZA DOSTOP

Spletne strani TEMBO in z njimi povezane storitve so vam na voljo pod pogojem, da lahko sklenete celovito pogodbo, ki jo ureja veljavna zakonodaja.

KORISNIŠKI RAČUN IN GESLO

TEMBO d.o.o. vam bo odprl račun in vam dodelil edinstveno uporabniško ime in geslo. Sistem vam omogoča, da pozneje po potrebi spremenite geslo.

Vaše odgovornosti so:

 1. imejte uporabniško ime in geslo zaupno;
 2. takoj obvestiti TEMBO d.o.o. v primeru nepooblaščene uporabe vašega računa ali kakršne koli kršitve varnosti.

 

OMEJITVE V UPORABI

V skladu s hrvaško zakonodajo se strinjate, da spletna stran TEMBO ne bo uporabljena za:

 • nezakonite in nelegalne namene
 • vnos vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozeča, nasilna, nadlegovana, obrekovalna, vulgarna, nepristojna, vsiljiva zasebnost, sovražna ali rasna, etnična ali kakorkoli ni objektivna;
 • spremembo, uničenje ali brisanje nelastniške vsebine;
 • pošiljanje elektronske pošte z vsebino, ki je nimate pravice pošiljati, tj. pošiljanje e-poštnih sporočil z vsebino, ki ogroža patente, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorske pravice ali drugo intelektualno ali drugo lastnino;
 • pošiljanje e-pošte, ki vsebujejo viruse, trojance, vohunsko programsko opremo ali kakršno koli obliko nezakonite programske opreme
 • namerno ali nenamerno ogrožanje kateri koli zakon, predpisov ali predpisov na ravni države, pokrajine ali mednarodnega prava
 • ogrožanje pravil delovanja, varnosti ali navodil vašega ponudnika internetnih storitev

TEMBO d.o.o. se potrudi, da svojim strankam ponudi kakovostno storitev, za kar si pridržuje pravico do urejanja, spreminjanja ali brisanja vsebin na teh spletnih stran.

Uporabnik soglaša:

 • to spletno stran ne uporabljati v smislu, da jo uporablja za kršenje avtorskih pravic, “copyright”-a, prepoznavnega znaka ali logotipa ali za pošiljanje skritih ali šifriranih sporočil
 • da vse informacije, vključno s fotografijami, postanejo last podjetja TEMBO d.o.o.
 • da osebe, ki vzdržujejo te spletne strani, kot tudi lastniki teh spletnih strani niso odgovorni za škodo, ki lahko nastane zaradi napak, ki se lahko pojavijo med samodejno obdelavo podatkov ali prikazom podatkov

INTELEKTUALNA LASTNINA

Strinjate se, da je vsebina na teh spletnih straneh lastništvo podjetja TEMBO d.o.o., TEMBO d.o.o. vam podeljuje omejeno, neizključno, neprenosljivo, preklicno dovoljenje za ogled in občasno prenašanje vsebin s teh spletnih straneh, ne v komercialne namene, temveč izključno za svojo osebno ali uporabo v vaši organizaciji. Vsa vsebina, prikazana ali dostopna na spletni strani, vključno z grafiko, dokumenti, besedili, slikami, zvokom, video, avdio, umetniškimi deli, so edina last podjetja TEMBO d.o.o. Materiali so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini. Razen izrecno pooblaščenih v tem dokumentu ne smete (a) uporabljati, podvajati, urejati, prikazovati, brisati, distribuirati, prenašati, shranjevati, reproducirati, pošiljati, objavljati, prodati, preprodajati, prilagajati ali ustvarjati izpeljanih materialov ali na kakršen koli način prenašati in komercialno uporabljati katero koli vsebino ali spletno stran v celoti (b) uporabljati materiale na drugih spletnih straneh ali medijih.

IZKLJUČITEV IZ UPORABE, ODŠKODNINA

TEMBO d.o.o. si pridržuje pravico, da iz nadaljnje uporabe spletne strani izključi uporabnika, ki kakorkoli krši pogoje uporabe, kakorkoli posega v delovanje spletne strani ali kakorkoli krši pravice lastnika in drugih uporabnikov. TEMBO d.o.o. si pridržuje pravico, da iz nadaljnje uporabe spletne strani izključi uporabnika, ki zlorabi objavljene podatke ali kakor koli nepooblaščeno uporabi teh spletnih strani, zlasti v smislu kopiranja vsebine, objavljene na teh spletnim stranem.

TEMBO d.o.o. lahko z izjemo takšnega uporabnika zahteva povrnitev škode, ki je nastala, vključno s premoženjsko in nepremoženjsko škodo ter izgubljenim dobičkom, vse v skladu z Zakonom o obveznostih.

POVEZAVE

Spletna stran TEMBO lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. TEMBO d.o.o. nima nadzora nad temi stranmi ali viri. Strinjate se, da TEMBO d.o.o. ne odgovarja za vsebino in razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih strani in virov.

ODGOVORNOST

TEMBO d.o.o. ne zagotavlja:

 • usposobljenost in sposobnost druge strani za sklenitev sporazuma, pravilnost, popolnost in točnost osebnih podatkov uporabnika
 • da bodo strani brez napak in/ali da bodo vedno delovale brez prekinitev
 • da bo tretja oseba ves čas zakonito uporabljala te strani.

TEMBO d.o.o. do največje z zakonom dovoljene odgovornosti izvzema iz kakršne koli škode, izgube ali poškodbe, ki lahko nastanejo neposredno ali posredno zaradi

 • uporabe te spletne strani
 • uporabe spletnih strani, povezanih s te spletne strani
 • informacija na tej spletnei strani
 • postopkov, ki so sprejeti ali ne sprejeti v zvezi z informacijami na tej spletni strani
 • uporabe, nezmožnosti uporabe ali zlorabe katerega koli od zgoraj navedenih stran

TEMBO d.o.o. ne more biti odgovoren za vsebino, prikazano na spletnim stranem tretjih oseb, do katerih lahko dovoli občasen dostop. Takšnega pristopa ni mogoče razlagati, kot predstavlja povezavo do podjetja TEMBO d.o.o., niti podpiranja takšnih spletnih strani s strani podjetja TEMBO d.o.o. Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, vendar TEMBO d.o.o. ne odgovarja za tako pridobljene storitve ali izdelke. Spletna stran TEMBO občasno ni na voljo zaradi različnih tehničnih težav. TEMBO d.o.o. ni odgovoren za nobeno pravno dejanje ali pritožbo zoper uporabnika, ki temelji na kršitvi katere koli avtorske ali intelektualne lastnine.

TEMBO d.o.o. ne odgovarja za škodo ali izgube, ki so posledica uporabe spletne strani (na primer finančne izgube), ki jih lahko povzročijo napake na spletni strani. Nadalje TEMBO d.o.o. ne jamči za informacije, ki jih najdete v oglasih ali drugih spletnih strani, do katerih dostopate po internetu, kot rezultat uporabe teh spletnih strani.

Strinjate se, da vi in TEMBO d.o.o. neodvisni izvajalci teh pogojev uporabe. Če ogrožamo te pogoje uporabe ali katere koli druge pravice, si pridržujemo pravico, da zoper vas vložimo kazenski postopek in sodno tožbo, ter odškodninski zahtevek. Če se ne strinjate z našimi pogoji uporabe spletne strani TEMBO, prosimo, zapustite spletno stran in ne nadaljujte z uporabo naših storitev.

V primeru kakršnega koli spora med podjetjem TEMBO d.o.o. in posameznega uporabnika ali poškodovano tretjo osebo, je pristojno sodišče v Zagrebu, Hrvaška. Če ste opazili kršitev teh pogojev uporabe, nam to sporočite.

POGOJI NAKUPA

Ti pogoji določajo postopek naročanja, plačila, pošiljanja in uveljavljanja izdelkov, ponujenih na tej spletni strani. Te spletne strani se lahko uporabljajo za vašo zasebno uporabo brezplačno in ob upoštevanju naslednjih pogojev.

Prodajalec je TEMBO d.o.o., kupec pa je obiskovalec teh strani, ki izpolni elektronsko naročilo, ga pošlje prodajalcu in opravi plačilo s kreditno kartico ali internet bančništvom

NAROČANJE

Kupec izdelek ali izdelke naroči po elektronski naročilnici.

Kupec je vsaka oseba, ki vsaj en izdelek elektronski naroči, izpolni zahtevane podatke in naročilo pošlje.

Blago se naroči v elektronski obliki s klikom na določen izdelek. Blago se šteje za naročeno v trenutku, ko kupec izbere in potrdi način plačila.

PLAČILO

Naročene izdelke ali izdelek kupec lahko plača:

 

 • z bančnim nakazilom in internet bančništvom
 • CorvusPay

DOBAVA

Naročeni izdelki so pakirani tako, da se med običajnim ravnanjem ne poškodujejo. Kupec je ob prevzemu dolžan preveriti stanje pošiljke in v primeru poškodbe izdelek nemudoma reklamirati dobavitelju (zaposlenemu v podjetju, ki opravi dobavo). Prodajalec zavrača vsako odgovornost za škodo, ki lahko nastane med dostavo.

Če kupec ne prejme blaga ali obvestila o dostavi, potem ko je odposlano, v predvidenem roku, kupec ima pravico obvestiti prodajalca, da prodajalec izvede ukrepe za iskanje pošiljke ali pošiljanje nadomestne pošiljke.

Če kupec noče prejeti blaga, ki ga je naročil, prodajalec lahko od kupca zahteva povračilo vseh stroškov, povezanih z dostavo.

Prodajalec se strinja, da bo pošiljko poslal kupcu, ko prejme potrdilo o odobritvi spletne transakcije. Po prejemu te potrditve se prodajalec strinja, da bo pošiljko poslal v roku 5 (petih) delovnih dni.

Ko rešitelj (podjetje, ki opravi dostavo) pošiljko prejme od prodajalca, prodajalec ni več odgovoren za nadaljnji potek dostave in morebitne zamude in težave, ki bi se utegnile pojaviti v zvezi z nadaljnjo manipulacijo in dostavo blaga.

DOSTAVA

Dostavu vrši tvrtka TEMBO ili kurirska služba s kojom Tembo ima ugovor.

Za isporuke u vrijedosti do 500 kn dostava je 60kn, za isporuke od 500 kn dostava je besplatna.

DOSTAVA

Dostavo opravi podjetje TEMBO ali kurirska služba, s katero ima podjetje Tembo pogodbo.

Za dostave v vrednosti do 70 € dostava znaša 7 €, za dostavo nad 70 € dostava je brezplačna.

REKLAMACIJE

Prodajalec se strinja, da bo dostavil izdelek, ki je tehnično pravilen in ustreza opisu izdelka, ki je naveden na tej spletni strani. Slika, ki ponazarja izdelek na spletni strani, morda ne ustreza dejanskemu videzu izdelka in kupec ne more pritoževati se nad tem segmentom.

V primeru tehnične napake izdelka prodajalec prevzame polno odgovornost. V primeru tehnične napake je kupec dolžan izdelek reklamirati v roku 8 (osem) delovnih dni. Po uveljavljanju tehnične napake je kupec dolžan vrniti tehnično pokvarjen izdelek po pošti z računom, po katerem bo prodajalec kupcu nadomestni izdelek poslal v roku 3 (treh) delovnih dni, brez kakršnih koli stroškov. V primeru zgoraj navedenega kupec ni upravičen zahtevati povračila, ampak samo nadomestni izdelek.

Prodajalec ne odgovarja za morebitne škode in druge obveznosti, ki spadajo v domen dobavitelja (podjetje, ki opravi dostavo).

Bistvene pomanjkljivosti odpravljamo v skladu z Zakonom o obveznostih.

OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV PRITOŽBE

 

ENOSTRANSKO UKINITEV POGODBE

Izdelek, s katerim ste nezadovoljni, lahko zamenjate za novega ali ga vrnete v 14 dneh po prejemu izdelka na svoj naslov. Obrazec za odpoved spletne pogodbe najdete TUKAJ.